1. Loại hợp đồng nào?

2. Loại hình du lịch nào?

Kế tiếp
Hành khách:
Đến
Gói Premier
Giá:
VND
USD )
Chi tiết quyền lợi
Tại nạn cá nhân : 150 000 USD
Chi phí y tế : 150 000 USD
Hủy chuyến đi : 10 000 USD
Hiệu ứng hành lý và cá nhân : 3 000 USD
Trách nhiệm cá nhân : 150 000 USD
Gói Executive
Giá:
VND
USD )
Chi tiết quyền lợi
Tại nạn cá nhân : 100 000 USD
Chi phí y tế : 75 000 USD
Hủy chuyến đi : 7 500 USD
Hiệu ứng hành lý và cá nhân : 2 000 USD
Trách nhiệm cá nhân : 100 000 USD
Gói Classic
Giá:
VND
USD )
Chi tiết quyền lợi
Tại nạn cá nhân : 50 000 USD
Chi phí y tế : 50 000 USD
Hủy chuyến đi : 5 000 USD
Hiệu ứng hành lý và cá nhân : 1 000 USD
Trách nhiệm cá nhân : 50 000 USD
Gói bạn đã chọn:
1. Kế hoạch
 • 2. Ngày
 • Đến
 • 3. Du khách
 • 4. Loại bảo hiểm
 • Tổng giá:
  VND
  Quay lại

  Thông tin thanh toán

  Đơn hàng của bạn

  Sản phẩm Tạm tính
  asia-classic-invidual - 15-22  × 1 502.079 
  Tạm tính 502.079 
  Tổng 502.079 
  • Thanh toán trực tuyến qua VNPAY

  Thông tin chủ hợp đồng:
  Số điện thoại sai định dạng!
  Thông tin của người được bảo hiểm:

  Chủ hợp đồng là người đi cùng?

  Số Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số Hộ Chiếu Quốc gia Hoạt động
  No
  Đã đạt số lượng tối đa
  Vui lòng điền đủ thông tin ở phía trên
  Vui lòng điền đủ thông tin
  Kế tiếp
  Quay lại